"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ağ Topolojisi Nedir? Ağ(Network) Nedir? | 5 Topoloji

Ağ topolojisi nedir, ağ topolojisi kaç topolojiden oluşur, ağ nedir, hub nedir, switch nedir gibi başlıklara bu makalede değiniyor olacağım.

 

Ağ Nedir?

Ağ Nedir? Network Nedir?
Ağ (Network)

İki veya daha fazla bilgisayarın veri alış verişi yapması için birbirleri arasında kablolu yada kablosuz bağlantı kurmasına ağ(network) denir.

 

Bilgisayarlar arasında veri alış verişi yapmak için birden çok ortam vardır. Bu ortamlardan herhangi biriyle veri alış verişi yapılabilir. Bu ortamlar bakır tel, cam lifler ve hava olarak sıralayabiliriz. Bakır teller kullanıldığında veri elektirik akımı kullanarak, cam lifler kullanıldığında ışık yardımı ile, hava ortamı kullanıldığında ise mikrodalga veya kızılötesi ışınlar ile aktarılır. Her ortamda o ortamın özelliğine uygun kodlama yapılması gerekir.

 

Ağ Topolojisi Nedir?

Topoloji, yerel ağlarda ağ kablolarının bağlantı düzeninine denir.
Ağ topoljileri fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki gruba ayrılır.
Fiziksel topoloji : Bilgisayarların birbirine nasıl bağlandığı görülebilir. Gözle görülen kısım fiziksel topoloji olarak adlandırılır.
Mantıksal Topoloji : Bu cihazların birbiriyle nasıl haberleşeceğini(kabloların bağlantı şekli) belirtir.

Başlıca beş çeşit topoloji türü vardır.

 

Ağ Topolojileri

 • Bus(Doğrusal) Topoloji
 • Star(Yıldız) Topolojisi
 • Tree(Ağaç) Topolojisi
 • Ring(Halka) Topolojisi
 • Mesh(Karmaşık) Topoloji

 

Bus Topolojisi

Bus Topolojisi Nedir?
Bus Topolojisi

Tüm cihazların aynı kabloya bağlı olduğu sistemdir. Kablonun her iki ucunada sonlandırıcı adı verilen dirençler takılır.

 

Bus(Doğrusal) Topolojisini Avantajları

 • Kurulumu basittir.
 • Ağa yeni cihaz eklemek yada bir cihazı ağdan çıkarmak kolaydır.
 • Ağa bağlı cihazlardan birinin devre dışı kalması, ağ üzerinde veri alışverişine etki etmez.
 • Kullanılacak kablo miktarı az olduğu için ekonomiktir.
 • Switch yada Hub kullanmaz.

 

Bus Topolojisini Dezavantajları

 • Performansı düşüktür.
 • Aynı anda sadece bir cihaz hatta veri gönderebilir.
 • Ağ üzerinde oluşan hataların tespiti zordur.
 • Hat üzerinde en küçük bir kopukluk ağın çökmesine neden olabilir.

 

Star(Yıldız) Topolojisi

Star Topolojisi Nedir? Ağ Topoloji Türleri
Star Topolojisi

Tüm cihazlar yıldız şeklinde merkezi bir switch yada hub’a bağlıdır.

 

Switch Nedir?

Switch Nedir?
Değiştirmek

Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır denilenebilir. Switchler, portlarına bağlı cihazların mac adreslerini belirler ve veriyi ilgili port aracı ile alıcı cihaza gönderir. Switch üzerinde alıcının MAC adresi bulunamazsa veri tüm portlara gönderilir.
Switchlerin bant genişliği ağdaki tüm cihazlar için aynıdır. Yani switch’ın bant genişliği 100 mbps genişliğinde ise bağlı her cihazın bant genişliği 100 mbps’dır.

Hub Nedir?

Hub Nedir?
merkez

Yönetimsel özellikleri bulunmayan ağ bağlantısı cihazlarındandır. Ağ üzerindeki iki cihaz veri alışverişi yapmak istediği zaman, gönderici veriyi hub’a gönderir. Hub ise alıcı farketmeksizin veriyi ağdaki tüm cihazlara iletir, sadece alıcı cihaz veriyi alır. Hub’ın bant genişliği cihazlara eşit olarak dağıtılır. Yani hub’a bağlı 5 cihaz var ise ve ağın bant genişliği 100mbps ise her bir cihazın bant genişliği 20mbps olmuş olur.

 

Switch ile Hub Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?

 • Hub programlanamaz ama switch programlanabilir.
 • Hub ucuzdur, switch pahalıdır.
 • Hub’un güvenlik seviyesi zayıftır, switch’in güvenlik seviyesi ise kuvvetlidir.

 

Star Topolojisinin Avantajları

 • Ağın yönetimi ve sorunu tespit etmesi kolaydır.
 • Ağa yeni cihaz eklemek ve ağdan cihazı ayırmak basittir.
 • Bir cihazda oluşacak sorun, ağı etkilemez.

 

Yıldız Topolojisinin Dezvantajları

 • Merkezdeki cihazda oluşacak problem, tüm ağı etkiler.
 • Çok fazla kablo bağlantısı gerektirir.

 

Tree(Ağaç) Topolojisi

Tree Topolojisi Nedir?
Tree Topolojisi

Tree topolojisi, birden fazla topolojinin birleştirilmesiyle oluşan bir topoloji türüdür.

 

Tree Topolojisinin Avantajları

 • Farklı üreticilerin donanımları ile uyumludur.
 • Sorun tespiti ve giderilmesi basittir.
 • Ağın yönetimi ve bakımı kolaydır.
 • Dallardan birinde oluşacak sorun diğerlerini etkilemez.
 • Ağın genişletilmesi çok kolaydır.

 

Tree Topolojisinin Avantajları

 • Kablolama işi zordur.
 • Omurgada yaşanacak bir sorun tüm dalları etkiler.
 • Dallanma arttıkça ağın bakımı ve yönetimi zorlaşır.

 

Ring(Halka) topolojisi

Ring Topolojisi Nedir?
Ring Topolojisi

Ağ topolojileri arasında en az kullanılan ring topolojisi, halka biçimindeki ağ üzerinden veri, alıcı cihaza ulaşıncaya kadar ağ üzerindeki tüm cihazlara teker teker uğrar. Ağ üzerindeki veri token(jeton) denilen 3 byte’lık klavuz gönderilir.

 

Ring Topolojisinin Avantajları

 • Ağa bağlı tüm cihazlar aynı yetkiye sahiptir.
 • Sunucuya ihtiyac yoktur.
 • Ağın büyütülmesi performansı fazla etkilemez.

 

Yüzük Topolojisinin Dezvantajları

 • Bağlı cihazlardan birinde arıza oluşması ağın çökmesine neden olur.
 • Ethernet ve switch’e göre, ağ arayüz kartlarının fiyatları pahalıdır.

 

Mesh(Örgü) Topolojisi

Mesh Topolojisi Nedir?
Mesh Topolojisi

Mesh topolojisinde tüm cihazlar birbirine bağlıdır. Bu topoloji karmaşık topoloji olarak da adlandırılır. Herhangi bir dağıtıcının kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü her cihaz arasında bir bağlantı vardır. Her cihaz arasında bağlantı olduğu için veri aktarımı gizli de yapılabilir. Yani iki cihaz aralarında veri alışverişi yaparken diğer cihazlar bu verileri göremezler.

 

Mesh Topolojisinin Avantajları

 • Veri iletim hızı yüksektir.
 • Ağ genişletilmek istendiğinde, diğer cihazlar etkilenmeden işlem gerçekleştirilebilir.
 • Bir cihaza bağlatı hatta sorun olması, ağı etkilemez.

 

Mesh Topolojisinin Dezvantajları

 • Çok fazla kablo kullanılır.
 • Maliyeti yüksektir.
Yazıyı Paylaşmak İster misin?
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
Share on Reddit
Reddit
  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir